ห้องสมุดดิจิทัลวัชรญาณ

35/363 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

E: vajirayana.org@gmail.com

M: (+66) 81 822-4012