โคลงโลกนิติจำแลง

โคลงโลกนิติจำแลง

โคลงโลกนิติจำแลง

พระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

----------------------------

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ

นางชุ่ม สร้อยพิสุทธิ์

และ

นางบรรยง มาวิน

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม

๒ เมษายน ๒๕๐๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ