ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๖

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๖

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๖

ตำราเล่นหนังในงานมหรศพ

----------------------------

พิมพ์ครั้งที่ ๒ แจกในงานศพ

นายพันเอก พระหัดถสารศุภกิจ (ฟุ้ง สหัสรจินดา)

ปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ