กาพย์ สักรบรรพ

กาพย์ สักรบรรพ

จากต้นฉบับ กาพย์ สักรบรรพ ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๕๙; โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ถนนราชบพิธ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ