เพลงยาวเล่นว่าความ

เพลงยาวเล่นว่าความ

ต้นฉบับหนังสือ เพลงยาวเล่นว่าความ

นายเล็ก สมิตะสิริ มหาดเล็ก ขออนุญาตพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๕๙ พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ