ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๔

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๔

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๔

เรื่องพิธีราชาภิเศกสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา

----------------------------

จางวางตรี พระยาแพทย์พงศา (สุ่น สุนทรเวช)

พิมพ์ในการกุศล

เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ