ฉันท์เยาวพจน์

ฉันท์เยาวพจน์

จากต้นฉบับ ฉันท์เยาวพจน์ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางชม ฉัตรกุล ณอยุธยา ณวัดยานนาวา วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ