จดหมายเหตุเรื่องทูตอเมริกันเข้ามาในรัชกาลที่ ๓

จดหมายเหตุเรื่องทูตอเมริกันเข้ามาในรัชกาลที่ ๓

จดหมายเหตุเรื่องทูตอเมริกันเข้ามาในรัชกาลที่ ๓

เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๓๙๓

----------------------------

พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต

โปรดให้พิมพ์ในการบำเพ็ญพระกุศล

เมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๔๖๖

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ