จดหมายเหตุฟอร์บัง

จดหมายเหตุฟอร์บัง

จดหมายเหตุฟอร์บัง

---

เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรทัย

ณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

วันที่ ๗ เมษายน ๒๔๘๖

---

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ