กายนครคำกลอน

กายนครคำกลอน

เรื่อง กายนครคำกลอน

นางพริ้ง ศิริไอสวรรย์

พิมพ์ช่วยในงานศพ

คุณหญิงอรรถนิติขจร (ศรีโรจนบุรานนท)

ณวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔

พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม พระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ