ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตรา ทั้งทางสถลมารคแลชลมารค

ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตรา ทั้งทางสถลมารคแลชลมารค

ลิลิต

กระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตรา

ทั้งทางสถลมารคแลชลมารค

สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอชั้น ๑

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฯ ทรงนิพนธ์

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย ณสพานยศเส

ปีเถาะสัปตศก พ.ศ. ๒๔๕๘

ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตรา

พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานชิตชิโนรส ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ