สุภาษิตขงจู๊ กับ เรื่องนางเคงเกียงสอนบุตร

สุภาษิตขงจู๊ กับ เรื่องนางเคงเกียงสอนบุตร

จากต้นฉบับ สุภาษิตขงจู๊ กับ เรื่องนางเคงเกียงสอนบุตร

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาศ

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ