ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๔

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๔

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๔

พระราชปุจฉาในรัชกาลที่ ๓

----------------------------

สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า ฯ พระบรมราชเทวี

โปรดให้พิมพ์

ในงานพระราชทานเพลิงศพท้าววนิดาวิจาริณี (เหม สุจริตกุล)

ณพระเมรุท้องสนามหลวง

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ