จดหมายหลวงอุดมสมบัติ

จดหมายหลวงอุดมสมบัติ

จดหมายหลวงอุดมสมบัติ กรมศิลปากร จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

ISBN 974-7929-25-2

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ