เพลงยาวเฉลิมพระเกียรดิ์ คุณพุ่มแต่ง

เพลงยาวเฉลิมพระเกียรดิ์ คุณพุ่มแต่ง

ต้นฉบับหนังสือ เพลงยาวเฉลิมพระเกียรดิ์ คุณพุ่มแต่ง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา ทรงพิมพ์ในงานฉลองพระชัณษา เมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ