นิทานเรื่องเลี้ยงเด็ก

นิทานเรื่องเลี้ยงเด็ก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ทรงพระนิพนธ์

----------------------------

พิมพ์แจกในการเปิดโรงเรียน

สอาดเผดิมวิทยา

พ.ศ. ๒๔๖๗

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ