ตำราช้างภาคที่ ๑

ตำราช้างภาคที่ ๑

ตำราช้างภาคที่ ๑

----------------------------

พระยาสัจจาภิรมย์ ( สรวง ศรีเพ็ญ )

พิมพ์เป็นที่ระลึก

ในงานพระราชทานเพลิงศพ

หลวงชำนาญธนสาธน์ ( กรี คชนันทน์ )

ที่เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ