ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๖

ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๖

จากต้นฉบับ ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๖ พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานกรมคลัง ณวัดหิรัญรูจี วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙; พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ