จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช ๑๒๖๕

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑ มกราคม จุลศักราช ๑๒๖๕-๓๑ ธันวาคม จุลศักราช ๑๒๖๖ พุทธศักราช ๒๔๔๖-๒๔๔๗

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ มกราคม จุลศักราช ๑๒๖๕-๓๑ ธันวาคม จุลศักราช ๑๒๖๖

พุทธศักราช ๒๔๔๖-๒๔๔๗

----------------------------

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

นางสมเชื้อ เชาน์ประดิษฐ์

เป็นกรณีพิเศษ

ณ เมรุวัดเวฬุราชิณ

วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ