หมอจำเปน

หมอจำเปน

“หมอจำเปน”

ละคอนพูด ๓ องก์

แต่งจากเรื่องภาษาฝรั่งเศส

ของ

โมลิแยร์

โดย

ศรีอยุธยา

----------------------------

มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ