คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๑

คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๑

คำกลอนสรรเสริญพระบารมี

พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาคที่ ๑

----------------------------

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้พิมพ์พระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศล

เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา

สิ้นพระชนม์มาถึงสัตมวาร

ณวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ