ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๘ เพลงยาวความเก่า

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๘ เพลงยาวความเก่า

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๘ เพลงยาวความเก่า

แจกในการกฐินพระราชทาน มหาอำมาตย์ตรี พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ กรรมการศาลฎีกา

ณวัดภคินีนาถ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ