โคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์

โคลงนิราศสุพรรณ

จากต้นฉบับ โคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วยเชิงอรรถและแผนที่สังเขปแสดงระยะเดินทาง

กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิดสุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ