คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง

คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง

คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง

นายพลตรี พระยาเทพาธิบดี

พิมพ์แจกในงานปลงศพ

นายพันตรี หลวงพิทักษ์นฤเบศร์ (จร บุนนาค) ผู้บิดา

ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๕๙

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ