ประชุมปกรณัม ภาคที่ ๑ นิทานอิหร่านราชธรรม ๑๒ เรื่อง ที่เรียกกันมาว่า ๑๒ เหลี่ยม

ประชุมปกรณัมภาคที่ ๑ นิทานอิหร่านราชธรรม ๑๒ เรื่อง (ที่เรียกกันมาว่า ๑๒ เหลี่ยม)

ประชุมปกรณัม ภาคที่ ๑

นิทานอิหร่านราชธรรม ๑๒ เรื่อง (ที่เรียกกันมาว่า ๑๒ เหลี่ยม)

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงตลับ สุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ท จ,

เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ