จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน

จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักร ของ พระภิกษุฟาเหียน

จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักร

ของ

พระภิกษุฟาเหียน

ซึ่งได้ออกจากเมืองจีนท่องเที่ยวไปเพื่อแสวงหาคัมภีร์

พระไตรปิฎกในประเทศอินเดียตลอดถึงสิงหฬ

ตั้งแต่ พ.ศ. ๙๔๒ ถึง ๙๕๗

----------------------------

พระยาสุรินทรฦๅชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ)

แปลและเรียบเรียง จากต้นฉบับ

ของ

ศาสตราจารย์ เจมส์ เล็กจ์. เอ็ม. เอ แอลแอล ดี.

ผู้เชี่ยวชาญในภาษาและอักษรศาสตร์ของจีน

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ