เสภา เรื่องพระราชพงศาวดาร

เสภา เรื่องพระราชพงศาวดาร

จากต้นฉบับ เสภา เรื่องพระราชพงศาวดาร สุนทรภู่แต่งถวายในรัชกาลที่ ๔ แล เรื่องประวัติของสุนทรภู่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ โปรดให้พิมพ์ในงานฉลองพระชัณษาครบ ๖๐ ทัศ เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ