ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๕ เพลงยาวความเก่า

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๕ เพลงยาวความเก่า

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๕ เพลงยาวความเก่า

แจกในการพระกฐินพระราชทาน มหาอำมาตย์โท พระราชวงวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ อุปนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์

ณวัดหงส์รัตนาราม พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ