ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๑ พระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๑ พระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๑ พระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

แจกในการกฐินพระราชทาน จางวางเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ณวัดมหรรณพาราม พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ