นันโทปนันทสูตรคำหลวง

นันโทปนันทสูตรคำหลวง

นันโทปนันทสูตรคำหลวง

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กรมพระราชวังบวรฯ

ทรงนิพนธ์

พิมพ์ครั้งแรก

แจกในงานศพเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ

แล

ท่านผู้หญิงอู่

ร.ศ. ๑๒๖

โรงพิมพ์ไทย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ