จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๙

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๙

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาค ๗

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนไชยนาทนเรนทร

โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

ณพระเมรุวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ พระจันทร์ ท่าพระจันทร์

จังหวัดพระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ