ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘ ตอนที่ ๒

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘ ตอนที่ ๒

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘

ตอนที่ ๒

ว่าด้วยอาชีพของชนชาวเมืองในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์

พระโพธิวงศาจารย์ (ติสโส อ้วน) เรียบเรียง

----------------------------

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

โปรดให้พิมพ์ในการพระศพ

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี

ครบปัญญาสมวาร

ณวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ