ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๗

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๗

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๗

เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส

ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา

ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาคที่ ๗

----------------------------

พิมพ์ในงานปลงศพ นายหนู อมาตยกุล

เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ