ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒

ประกาศปีขาล พ.ศ. ๒๓๙๗ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๙๘; พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตน์สิริเชษฐ โปรดให้พิมพ์ เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕; พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ