พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตวันออก

พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตวันออก

พระราชหัตถเลขา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตวันออก

ในปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ กับปีมะแม พ.ศ. ๒๔๒๖ และปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗

รวม ๓ คราว

----------------------------

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรัสสั่งให้พิมพ์พระราชทาน

ในงารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัปตมวาร

พระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลย์มารศรี พระอัครราชเทวี

พ.ศ. ๒๔๗๐

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ