ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๒ เพลงยาวสามชาย

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๒ เพลงยาวสามชาย

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๒ เพลงยาวสามชาย

พิมพ์จำหน่ายในงานระดูหนาว ณสวนจิตรลดา ปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓ พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ