บทละครเรื่อง อุณรุท

บทละครเรื่อง อุณรุท

ต้นฉบับหนังสือ บทละครเรื่อง อุณรุท

พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ

บทละครเรื่อง อุณรุท. _ _ กรุงเทพฯ :

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. ๔๕๐ หน้า

๑. บทละครไทย I. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ II. ชื่อเรื่อง

๘๙๕.๙๑๑๒

ISBN 974-9527-20-8

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ