พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธาน

พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธาน

พรรณพฤกษา

กับ

สัตวาภิธาน

พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อยอาจารยางกูร แต่ง

---

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

เมื่อ พ.. ๒๔๗๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ