จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๒๓

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๒๓

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาค ๒๓

----------------------------

นางบุญถิ่น อัตถากร

อธิบดีกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

หม่อมเจ้าทัศโนภาศ เกษมสันต์

ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ