สาวิตรี

สาวิตรี

สาวิตรี

พระราชนิพนธ์ความเรียง

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

----------------------------

พระยาอุไทยธรรม

พิมพ์ในการพระราชทานเพลิงศพ

พระยาราชโกษา (จันทน์ วัชโรทัย) ผู้บิดา

พ.ศ. ๒๔๘๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ