พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ

พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ

พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ

ในรัชกาลที่ ๕

นับในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ เปนภาคที่ ๕

----------------------------

เจ้าจอมมารดาโหมด ป.จ. รัชกาลที่ ๕

พิมพ์ในงานฉลองอายุครบ ๖๐ ทัศ

เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไท ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๔๖๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ