จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๘

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๘

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาค ๘

----------------------------

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพ

คุณหญิงวลี รักษาเทพ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

ณวัดมกุฎกษัตริยาราม

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรม

นายวรกิจบรรหาร ผู้พิมพ์โฆษณา ๒๔/๙/๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ