ยอพระเกียรติ ๓ รัชกาล

ยอพระเกียรติ ๓ รัชกาล

ยอพระเกียรติ ๓ รัชกาล

พระยาไชยวิชิต (เผือก) แต่ง

----------------------------

หมื่นยศธำรง (เจ๊ก สาระสุต)

พิมพ์แจกในงานศพพระนิเวศน์วิสุทธิ (ถึก สาระสุต)

ภ. ช, ภ. ม, ร. จ. ป. ร. ๔, ร. จ. ม, ร. จ. พ, ร. ป. ฉ.

ผู้ลุง

ปีมโรงอัฐศก พ.ศ. ๒๔๕๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย ณสพานยศเส

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ