ประทุมวดีคำฉันท์

ประทุมวดีคำฉันท์

ประทุมวดีคำฉันท์

นายแผ้ว ศิวะบวร

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ

นางห่วง วิสาลัชชนันท์

ณ เมรุวัดอัปษรสวรรค์

๗ ธันวาคม ๒๕๐๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ