ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๗

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๗

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๗

เรื่องหมายรับสั่งบางเรื่องในรัชกาลที่ ๑ แลที่ ๒

----------------------------

มหาเสวกโท พระยาเสถียรสุรประเพณี

พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพ

รองหัวหมื่น พระยาเบญจางควรอาสน์ (ผาด ผาติเสน)

ต.จ.ว., จ.ช., ว.ป.ร. ๔., ร.จ.พ.,

เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๔๖๘

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ