เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๘

เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๘

เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๘

พระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช

แล

พระราชพิธีอาพาธพินาศ

ครั้งรัชกาลที่ ๑

----------------------------

พิมพ์แจกในงานศพ

เสวกเอก พระยาสมบัตยาธิบาล (สาย สายะเสวี)

ปีวอก พระพุทธศักราช ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ