ฉัฬะทิศะธรรมะประฏิบัติ และ นิทานคำกลอนสองเรื่อง

ฉัฬะทิศะธรรมะประฏิบัติ และ นิทานคำกลอนสองเรื่อง

ฉัฬะทิศะธรรมะประฏิบัติ

และ

นิทานคำกลอนสองเรื่อง

พระนิพนธ์ของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

หม่อมเจ้า วรวีรากร วรวรรณ

ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ