สรรพสิทธิ์คำฉันท์

สรรพสิทธิ์คำฉันท์

ต้นฉบับจากหนังสือ สรรพสิทธิ์คำฉันท์; พิมพ์ครั้งที่สาม พ.ศ. ๒๕๑๑ หน่วยเสริมทัศนศึกษาวัดพระเชตุพน ฯ จัดพิมพ์ จำหน่ายในวันคล้ายประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ