เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๑

เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๑ ลัทธิธรรมเนียมราษฎรภาคอีศาน

เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๑

ลัทธิธรรมเนียมราษฎรภาคอีศาน

หลวงผดุงแคว้นประจันต์ (จันทร์ อุตตรนคร) แต่ง

พิมพ์ครั้งที่สอง

----------------------------

คณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี

พิมพ์ชำร่วย

เนื่องในงานพระกฐินพระราชทาน

ณวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

พุทธศักราช ๒๔๘๐

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ทรงธรรม

ถนนลิขิต ตำบลดุสิต ข้างวัดเบญจมบพิตร พระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ