กรุงเทพ ฯ คำฉันท์

กรุงเทพคำฉันท์ ว่าด้วยพระราชประวัติทั้ง ๖ รัชชกาล ปรารภเหตุการณ์ของบ้านเมืองด้วย

กรุงเทพ ฯ คำฉันท์

ว่าด้วยพระราชประวัติทั้ง ๖ รัชชกาล

ปรารภเหตุการณ์ของบ้านเมืองด้วย

----------------------------

ประพันธ์โดย ขุนสุนทรภาษิต กับ นายชิต บุรทัต

----------------------------

พิมพ์ ๑๐๐๐ ฉะบับ

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศรีหงส์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ